ឧកញ៉ា ម៉េន កានី៖ សម្តីមាសទាំង១០ ដែលជួយដាស់តឿនសតិអារម្មណ៍របស់អ្នកឲ្យបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅគោលដៅ

ឧកញ៉ា ម៉េន កានី ជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន GM TRADING CO.LTD ដែលផ្តោតសំខាន់លើវិស័យអចលន​ទ្រព្យ នឹងកំពុងតែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងវិស័យជំនួញ។ លោកក៏មានចែករំលែកនូវគំនិតល្អៗដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរគិតពិចារណាឡើងវិញនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួន៖

១. ថ្នាក់ដឹកនាំខ្លាំង គឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរចក្ខុវិស័យឲ្យក្លាយជាការពិត

២. កុំរាប់អានដោយសារគេជាមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍ដល់អ្នក គេនឹងរាប់អានអ្នកដោយន័យបែបនោះដូចគ្នាមិនខានឡើយ

៣. អ្នកនឹងខកបំណងរាប់មិនអស់ដោយសាររំពឹងពីការជួយរបស់អ្នកដទៃ អ្នកនឹងមិនខកបំណងសោះបើជ្រើសរើសជាអ្នកជួយអ្នកដទៃ

៤. ចូររំដោះខ្លួនចេញពីឥទ្ធិពលការងារនឿយហត់ដែលគ្មានលទ្ធផលធំចេញ ហើយកសាងជីវិតរបស់អ្នកឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញ

៥. បើអ្នកមិនព្រមយកឈ្នះការលំបាកនៅក្នុងជីវិតនោះទេ ការលំបាកនៅក្នុងជីវិតនិងយកឈ្នះអ្នក

៦. បើអ្នកមិនជ្រើសរើសជីវិតដែលពោពេញទៅដោយចំណេះដឹង ភាពមានបាន និងវិជ្ជមានទេ ជីវិតអ្នកនឹងពោពេញទៅដោយ ភាពល្ងង់ខ្លៅ ភាពក្រីក្រ និង ភាពអវិជ្ជមានមិនខាន​

៧. មនុស្សដែលចង់ផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាអ្នកមានមិនមែនជាបុគ្គលដែលផ្ដោតលើបញ្ហានោះទេ តែជាបុគ្គលដែលផ្ដោតលើឱកាសច្រើនជាង

៨. សូមកុំសុំយោបល់ពីភាពភ័យខ្លាចរបស់អ្នក តែចូរសុំយោបល់ពីក្តីសង្ឃឹម និងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកវិញ

៩. អរគុណបញ្ហាជាច្រើនចូលមកសាកល្បងខ្ញុំ ឲ្យបានដឹងមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញខ្លួន

១០. មនុស្សដែលគួរអោយអាណិត ជាមនុស្សមិនអាចធ្វើការធំបានទេ បើអ្នកចង់អោយគេអាណិតគឺអ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សកំប៉ិចកំប៉ុក៕

អត្ថបទដោយ៖ វិមាលា

- Advertisment -

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត